Q.1
Cinsiyetiniz / Your sex ?

Q.2
Yaşınız / Your age ?

Q.3
Hangi ülkede yaşıyorsunuz? / Which country do you live in?

Q.4
Mesleğiniz nedir? / What is your occupation?

Q.5
Daha önce hiç JYJ konserine gittiniz mi? / Have you ever been in a JYJ concert?

Q.6
JYJ konseri için en fazla ne kadar bilet parası verebilirsiniz? / How much can you pay for a JYJ concert ticket?

Q.7
JYJ Istanbul konseri için sizce en iyi zaman? / When do you think it would be the best time for a concert of JYJ in Istanbul ?

Q.8
Nasıl bir konser alanı tercih edersiniz? / What type of concert field do you prefer?

Q.9
Konser alanında ne tarz JYJ ürünlerinin satılmasını isterseniz? / What kind of JYJ products would you like to buy at concert area?

Q.10
Konser tarihinin konserden minimum ne kadar zaman önce açıklanmasına ihtiyaç duyuyorsunuz? / How long time do you need before the concert and when do you think the announcement of the concert should be done ?

Create your own free online surveys now!
Powered by Polldaddy